sobota, 1 lutego 2014

Tramwaj zwany powąchaniem - Piotr Olszówka

Smród – zjawisko nie występujące w słownikach, obficie natomiast reprezentowane w rzeczywistości. Przez oficjalną naukę pomijane, etnografom-amatorom dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć i materiału do przemyśleń. Przedmiot ataków ze strony wielu szkół olfaktorycznych, od czasu renesansu karolińskiego zwalczany na szeroką skalę lecz bez skutku przy pomocy tzw. perfum a. woni Arabii. Za panowania Króla–Słońce uznany za półoficjalny znak rozpoznawczy dworzan wersalskich. Obecnie popularny sport niektórych grup zawodowych, od 2008 roku oficjalna dyscyplina olimpijska. Patrz także: pot, skarpetki, mydło, wodociągi miejskie, broń chemiczna bezpośredniego kontaktu, pieniądze, pecunia non olet.
Encyklopaedia Minima Mundi, t. XXXVII,
wyd. Dextrarius Altus & Palafredes, Smorgonie 2017 r.

Panie, Panowie, drodzy koledzy i przyjaciele!

Niniejszym otwieram MCDLXX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Olfaktorycznego. Jako seniora Stowarzyszenia poproszono mnie o zabranie głosu i krótkie przedstawienie programu.
Czekają nas wspaniałe chwile przede wszystkim dzięki zgromadzeniu wielu tak znakomitych specjalistów z dziedziny olfaktoryki praktycznej.
Jako pierwszy wystąpi profesor Nasus z Akademii w Droger’yach. Przybliży nam wszystkim problematykę walki o byt w środkach komunikacji miejskiej prowadzonej przy pomocy zapachów. Wykład swój rozpocznie prezentacją próbek pobranych od pracowników fizycznych po dniówce, drobnych urzędników, sportowej młodzieży po treningu a także staruszek handlujących na bazarach. Omówi także ich skuteczność.
Następnie opowie krótko o podstawowych technikach zapachowego pozyskiwania miejsc siedzących w autobusie w godzinach szczytu. Przedstawi sylwetkę i działalność obecnej mistrzyni Europy w tej konkurencji a także jej metody treningu, dzięki którym od dwudziestu pięciu lat ma ona zawsze do wyłącznej dyspozycji 1/3 autobusu bez względu na tłok. Profesor spotkał ją w Krakowie w roku 1999 – już wtedy osiągała te wspaniałe rezultaty!
W dalszej części wykładu wyjaśni, w jaki sposób urzędnicy pracujący w okienkach, petenci tychże okienek a także sportowcy mogą zapewnić sobie wolną przestrzeń w biurze lub na mecie dzięki konsekwentnemu używaniu dezodorantów zamiast mydła i wanny.
Kolejny referat wygłosi uczeń profesora, mgr Albrecht Skunkie. Prowadzi on zakrojone na szeroką skalę badania nad ochroną wszelkiego rodzaju uchwytów w miejscach publicznych. Jest to niezwykle ważne zagadnienie: uchwyty i poręcze wycierają się, są nagminnie urywane przez wandali a także tracą swój pierwotny kolor.
Okazuje się, że powłoki tłuszczowo-potowo-kurzowe najlepiej chronią przed dotykiem i rdzą. Tworzą się same, jeśli zwolnić z pracy ekipy sprzątające. Za to odkrycie mgr Skunkie otrzymał specjalną nagrodę Ministra Administracji i Transportu a także dożywotni bilet od Zrzeszenia Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych. Jeszcze dziś zapozna nas wszystkich z wynikami swoich badań i próbkami najskuteczniejszych powłok ochronnych.
Kolejnym prelegentem będzie dr Scharik. W wyniku wieloletnich obserwacji miejskich doszedł do zdumiewającego odkrycia: żebracy nie potrzebują tak naprawdę ochronnej strefy zapachowo-buforowej, bowiem nie przepuszcza ona ofiarodawców a wcale nie chroni przed konkurencją. Dr Scharik wykrył ścisły matematyczny związek między utargiem a wonią, a także opracował rewelacyjną metodę ochrony zabytków przed turystycznym tłumem przez strategiczne rozmieszczanie przy każdym wejściu żebraków opłacanych przez kustosza. Roztaczany przez nich zapach ochronny skutecznie powstrzymuje przeciętnego wycieczkowicza przed plątaniem się po zabytkowych wnętrzach.
Po przerwie wystąpi profesor Doomsday z wykładem pt. „Stosowanie perfum dla stłumienia dobrego wrażenia”. Profesor przez trzy lata obserwował z ukrycia klientki stoisk perfumeryjnych. Odkrył między innymi, że zwiększenie dawki drogich perfum nie ma związku ze wzrostem elegancji, a mimo to jest powszechnie stosowane w celu informowania o zarobkach męża. Badania prowadzone w bezwietrzne dni na ul. Szewskiej w Krakowie pozwoliły określić przeciętny czas pozostawania w powietrzu zapachu na dwie minuty trzydzieści i jedenaście setnych sekundy po odejściu nosiciela. Profesor przedstawi także wyniki swojej długoletniej pracy nad opisaniem najbardziej gryzących zestawów drogich perfum. Skatalogował 64 kombinacje spotykane powszechnie na ulicach krajów rozwijającego się kapitalizmu. Niektóre z nich potrafią zepsuć każdą rozmowę kwalifikacyjną! Profesor odkrył także powszechne i skuteczne stosowanie w tym celu perfum wraz z niemytymi włosami.
Następnie doktor habilitowany Burpstomach z Instytutu Biologii w Nowym Orleanie przedstawi wyniki badań nad owadami. Wbrew powszechnemu mniemaniu unikanie mycia i wody jak ognia nie odstrasza komarów chociaż płoszy sąsiadów.
Samodzielna Katedra Olfaktoryki Stosowanej dostarczyła na nasz Kongres bogaty materiał pobrany z kin. Reprezentujący ją docent Lumieré przedstawi metody wczesnego wykrywania węchem wolnych miejsc już po zgaszeniu świateł. Dzięki zastosowaniu nosa do takich spraw możemy niezwykle dokładnie określić wiek, wzrost, wagę a nawet kolor włosów osób siedzących przed nami. Pozwolę sobie zwrócić już teraz Państwa uwagę, że zagadnienie to niezwykle ściśle łączy się z badaniami prof. Nasusa. Umiejętne posłużenie się własnym zapachem może nam zapewnić wolne miejsce nawet na premierowym seansie „Star Wars” a przy odpowiednim treningu możemy wręcz opróżnić salę! Poprosiłem prof. Nasusa o demonstrację, dlatego już wkrótce sami się o tym przekonacie.
Instytut Badań Prasoznawczych wraz z Wydziałem Socjologii UJ reprezentowane przez dr Niucha przedstawią wyniki badań nad rolą pism ilustrowanych w osłabieniu zapocenia młodzieży szkolnej. Ekspansja pisemek dla niedolatków spowodowała zmianę woni szkół podstawowych. Niektóre z nich całkiem zniknęły z mapy zapachowej miast, inne da się wykryć węchem tylko w okresie działalności stołówek. Okropnie zubożyło to węchowy obraz naszych miast. Na szczęście przemiany ustrojowe sprawiły, że ich miejsce zajęły noclegownie dla bezdomnych.
Jako ostatni prelegent w dniu dzisiejszym wystąpi pułkownik magister Michał Snifsnif z Wojskowego Instytutu Zbiorowego Żywienia z wykładem pt. „Militarne zastosowania oddechu bigosowo-piwnego w warunkach bitwy miejskiej na przykładzie baru na Placu Imbramowskim”. Pułkownik magister zapewnił nam nawet ćwiczebny tramwaj, w którym przeprowadzimy symulację.
A teraz zapraszam na uroczyste spalenie masek przeciwgazowych i pierwszy ze wspaniałych referatów.
Prof. Zbigniew Dulski jun.
Powyższy tekst jest stenogramem
z uroczystego otwarcia
MCDLXX Kongresu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Olfaktorycznego

w Krakowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz